C E N N I K

 

Wpisowe abonament cały- 400

Kontynuacja umowy - 250

 

ABONAMENT 

PEŁNY (MAX 10 h/ dziennie) od 995 - 1135 zł/ miesiąc (z uwzględnienie dotacji UMK, w zależności od ilości dni roboczych w miesiącu)

POŁÓWKOWY (MAX 5.5 h/dziennie) od 1026 - 1084 zł/miesiąc (z uwzględnienie dotacji UMK, w zależności od ilości dni roboczych w miesiącu)                                 

*


 

KARNET*

100 godzin - 1500 zł.

50 godzin - 100 zł.

20 godzin                400 zł (przeznaczony dla dzieci w okresie adaptacji do pobytu w ramach abonamentu)

Opieka godzinowa, nieodebranie dziecka o określonej umową porze- 30 zł/godzinę.

* Dzieci przyjmowane są do żłobka w ramach opieki karnetowej jedynie w sytuacji niewyczerpania miejsc abonamentowych.

WYŻYWIENIE

Całodzienne wyżywienie  (I, II śniadanie, obiad, podwieczorek) – 19.50 zł.

W tym możliwość opcjonalnego wyboru:

Śniadanie        (1 i 2)               4,00 zł,

Obiad (2 daniowy)                  13,50zł, + 1 zł. opakowanie

Podwieczorek                          2,00 zł.


WPISOWE - jest to jednorazowa wpłata pobierana przy zapisie dziecka do Dzieciaczkowa, gwarantująca jednocześnie rezerwację miejsca dla dziecka w placówce oraz ubezpieczenie i zakup podstawowych  artykułów plastycznych  i kosmetycznych.

KARNET – ważny jest przez 2 miesiące od daty wykorzystania pierwszej godziny. Pierwszeństwo w przyjęciu do placówki mają dzieci korzystające z opieki abonamentowej.

MIESIĘCZNE CZESNE - opłacane jest z góry, przelewem do 5 dnia każdego miesiąca na konto placówki. Obejmuje całodzienna opiekę wraz z zajęciami (nieodpłatnymi) przewidzianymi w harmonogramie dnia.

Zajęcia dodatkowe (fakultatywne) są organizowane według zapotrzebowania rodziców i podlegają dodatkowej opłacie. 

Wszelakie opłaty prosimy wnosić na poniższy rachunek bankowy:

UWAGA!!!! OD STYCZNIA 2019 NOWY NR KONTA

ING 38 1050 1445 1000 0092 6216 2507 

 

 

 


CENNIK OBOWIĄZUJE DO  31.12.2024 ROKU. 

 


 

 

 

 

 

 


ABONAMENT

Pobyt dziecka w żłobku w ramach abonamentu całego (max 10h/dziennie) już od   226 zł! *

Pobyt dziecka w żłobku w ramach abonamentu połówkowego (max 5,5h/dziennie) już od  194,30 zł!! *

* W roku 2016 od dnia 1 marca do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w ramach abonamentu. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 z. za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką  w ramach abonamentu, niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce. W przypadku, gdy wnioskowane kwoty dofinansowania przekroczą wysokość środków zaplanowanych na udzielanie dotacji w budżecie miasta Krakowa na rok 2015 Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu udzielania dotacji. W takim przypadku zmianie ulegną postanowienia niniejszej umowy i zostaną one ujęte w formie pisemnego aneksu.
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel.12 616-92-84, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zastrzeżenie ewentualnych zmian udzielania dofinansowania.

* Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH - edycja 2016

 

 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ KIERUJĄC ZAPYTANIE DROGĄ MAILOWĄ LUB TELEFONICZNIE