SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NAS  WSZYSTKIE MALUSZKI W WIEKU OD 4 MIESIĘCY DO 3 LAT!

 

 

INFORMACJE TELEFONICZNE:

 883435512

MIŁO NAM PAŃSTWA POINFORMOWAĆ, ŻE OD
1 WRZEŚNIA 2013r. "DZIECIACZKOWO" MA NOWĄ SIEDZIBĘ
KRAKÓW, UL. ŁOKIETKA 320A.

PRAGNIEMY PAŃSTWA RÓWNIEŻ POINFORMOWAĆ, ŻE NASZ ŻŁOBEK ZOSTAŁ
WPISANY DO REJESTRU ŻŁOBKÓW PROWADZONEGO PRZEZ
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA POD NUMEREM
7330.2.21.2013

SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile

W roku 2016 od dnia 1 marca do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w ramach abonamentu. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1,70 z. za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką  w ramach abonamentu, niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce. W przypadku, gdy wnioskowane kwoty dofinansowania przekroczą wysokość środków zaplanowanych na udzielanie dotacji w budżecie miasta Krakowa na rok 2016 Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu udzielania dotacji. W takim przypadku zmianie ulegną postanowienia niniejszej umowy i zostaną one ujęte w formie pisemnego aneksu.
 
  
 
Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych
dotacji należy kierować do:
Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,
Al. Powstania Warszawskiego 10,
31-526 Kraków tel.12 616-92-84
DOTACJA OBOWIĄZUJE DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU!!!

PYTANIA W SPRAWIE REZERWACJI MIEJSC NA 2016 ROK
I ZAPISÓW DO ŻŁOBKA PROSIMY KIEROWAĆ DROGĄ MAILOWĄ
LUB TELEFONICZNIE (KONTAKT).

1% dla Naszego Żłobka

Drodzy Rodzice
Miło nam poinformować, że żłobek „Dzieciaczkowo” po raz kolejny bierze udział w akcji Stowarzyszenia Pomocy Szkołom „Małopolska”. Dzięki temu mogą Państwo przekazać 1% podatku dochodowego na wsparcie działalności naszego żłobka. Zdobyte w ten sposób środki będziemy mogli przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych, nowych zabawek, wyposażenia sal i rozwój programowy w trosce o naszych podopiecznych.
STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE „MAŁOPOLSKA” przekaże nam 100% pozyskanych w ten sposób środków – zapraszamy, przyłączcie się do naszej akcji 
TO NIC NIE KOSZTUJE
Wystarczy w PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku…” wpisać:

Nazwa OPP : Stowarzyszenie Pomocy Szkole „ Małopolska”
Numer KRS : 0000052078
Cel szczegółowy : Dzieciaczkowo ul. Łokietka 320A

Dziękujemy :)
Za zebrane w zeszłym roku pieniądze przeprowadziliśmy remont jednej z sal oraz zakupiliśmy wyposażenie.