SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO NAS  WSZYSTKIE MALUSZKI

W WIEKU  OD 20 TYGODNIA ŻYCIA DO 3 LAT!

 

 

WSZYSTKIE BIEŻĄCE INFORMACJE ORAZ DUUUUŻO ZDJĘĆ NA NASZYM 

PROFILU NA FB - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

"Żłobek Dzieciaczkowo"


INFORMACJE TELEFONICZNE:

 883435512

 SmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmileSmile
Dotacje Gminy Miejskiej Kraków do opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 w 2024 roku.

W roku 2024 od dnia 1 stycznia do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do pobytu dzieci objętych opieką w ramach abonamentu. Dotacja (dofinansowanie) wynosi 3,50 zł. za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. „czesne”) o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 3,50 zł. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką w ramach abonamentu, zamieszkałych na terenie miasta Krakowa, niezależnie od ilości godzin opieki w placówce. W przypadku, gdy wnioskowane kwoty dofinansowania przekroczą wysokość środków zaplanowanych na udzielanie dotacji w budżecie miasta Krakowa na rok 2024 Gmina Miejska Kraków zastrzega sobie możliwość skrócenia terminu udzielania dotacji.  W przypadku zmiany zasad i warunków dofinansowania zmianie ulegną postanowienia niniejszej umowy i zostaną one ujęte w formie pisemnego aneksu.

 
 

PYTANIA W SPRAWIE REZERWACJI MIEJSC NA LATA 2023/2024
I ZAPISÓW DO ŻŁOBKA PROSIMY KIEROWAĆ DROGĄ MAILOWĄ
LUB TELEFONICZNIE (KONTAKT).